Arrangementer i kirken


Sognecafemøde: Forårets sange og salmer
Torsdag 11. april kl. 14

Torsdag den 11. april er der chance for at få rørt stemmebåndene i Lumsås Kirke. Hér inviteres nemlig til sangeftermiddag, hvor temaet er en påskeoptakt med forårets salmer og sange.

Arrangementet begynder i kirken kl. 14, hvor der synges fra de to nye salmebogstillæg ”100 salmer” samt ”Kirkesangbogen”.

Herefter fortsætter eftermiddagen i Lumsås Kirkes sognegård, hvor der serveres kaffe og kage, og så er der fællessang fra Højskolesangbogen, hvor det er vore kendte og elskede forårssange, som står i centrum.

Eftermiddagen ledes af sognepræst Sten Hartung, som understreger, at alle er hjerteligt velkomne og minder om det gamle mundheld som siger, at ”enhver fugl synger med sit næb”.


Fællesspisning
Skærtorsdag den 18. april

Efter skærtorsdagsgudstjenesten, som begynder kl. 17, er alle inviteret til fællesspisning i sognegården, hvor der serveres et måltid mad med vin/vand til kr. 50, – og for de fastende vil der være mulighed for vegetarmad.

Fællesspisningen er en ihukommelse af Jesu sidste måltid med sine disciple inden han Langfredag gik ind til sin lidelse og død.

Undervejs i spisningen vil der være fællessang og læsninger fra Jesu lidelseshistorie.

Kom og vær med til et samvær, som har sin helt egen stemning.

Tilmelding til spisning hos Jette Greve senest 14. april på jette.greve@hotmail.com eller 5931 1036