KALENDER

Fællesspisning
Skærtorsdag den 13. april 2017

Efter skærtorsdagsgudstjenesten kl. 17 er alle inviteret til fællesspisning i sognegården, hvor der serveres et måltid mad med vin til for kr. 50,-

Fællesspisningen er en ihukommelse af Jesu sidste måltid med sine disciple inden han langfredag gik ind til sin lidelse og død.

Undervejs i spisningen vil der være læsninger fra Jesu lidelseshistorie samt fællessang.

Kom og vær med til en fællesspisning, som har sin helt egen stemning.

Tilmelding til formand Jette Greve på 5931 1036 eller e-mail: jette.greve@hotmail.com senest den 10. april.