Arrangementer i kirken


Familiekirke
Onsdag den 13. marts kl. 17

Vi mødes i kirken kl. 17 til en familievenlig gudstjeneste, hvor temaet er Nadveren. Der er hjemmebagt brød og saftevand til alle! Og herefter går vi ned i sognegården, hvor vi hygger os sammen og spiser et måltid varm mad efterfulgt af kaffe og kage.

Tilmelding til sognepræst Sten Hartung på shj@km.dk senest den 10. marts.


Sognecafémøde om opera
Torsdag den 21. marts kl. 14 i Lumsås Kirkes sognegård (Oddenvej 83).

Denne eftermiddag skal det handle om opera. Fløjtenist og operaekspert og tidligere musikchef i Tivoli Henrik Engelbrecht vil med kyndig hånd føre tilhørerne ind i musiklivet i 1800-tallets København.

I begyndelsen af 1800-tallet synger Det kongelige Teaters skuespillere Mozart uden nogen særlig uddannelse – med kun meget få prøver og for nogles vedkommende i en evig brandert.

Hvis de pjækker fra prøverne, risikerer de at ryge i fængsel. Kongen smider landets førende operasanger helt ud af landet, da han tager rollen som Don Juan lidt for alvorligt overfor én af prinsesserne på Amalienborg.

Henrik Engelbrecht fortæller levende og engageret om dengang ordensmagten også havde travlt på tilskuerpladserne og når københavnerne købte teaterbilletter; der var ofte fysisk kamp om at få fat i de eftertragtede billetter, og der var tit slagsmål under forestillingerne.

Ved mødet i Lumsås serveres kaffe og the med brød til, og der vil være fællessang fra Højskolesangbogen.

Der er gratis adgang og alle er hjerteligt velkomne.


Kirkefilm i Vig Bio
Lørdag den 30. marts kl. 12.30 – 16.30

Vi viser filmen ”Åbenbaringen” fra 2018, som handler om en ung pige, som ser Jomfru Maria i en række åbenbaringer.

Efter visningen af filmen er kaffe og kage i biografens café, og herefter vil professor ved Syddansk Universitet Niels Christian Hvidt hjælpe os med at fortolke filmens mange aspekter, bl.a. spørgsmålet om profeti.

Tilmelding til Odsherred Provsti på mail: aas@km.dk eller tlf. 5991 9006 senest den 28. marts 2019.