Arrangementer i kirken

 


Sognecafemøde om voldsramte kvinder
Onsdag den 21. november kl. 14 

Eftermiddagens emne er et samfundsproblem, som ofte lever i det skjulte, men som har indflydelse på alt for mange danske familier: Vold mod kvinder. ‘

Til at belyse dette påtrængende emne kommer koordinator og kommunikationsmedarbejder Line Mitchell fra foreningen MEDUSA – et liv uden vold.

Medusa er en forening af frivillige lokalt forankret i Holbæk og Odsherred kommuner. De har siden 2009 tilbudt gratis og anonym rådgivning til voldsramte kvinder fra lokalområdet, og dertil kommer yderligere tilbud om netværksgrupper, mentorordning og forskellige aktiviteter, der har til formål at udbrede viden om vold.

I forbindelse med foredraget serveres kaffe og the med brød til og der vil være fællessang fra Højskolesangbogen.

Alle er hjerteligt velkomne og der er gratis adgang.