Arrangementer i kirken

 


Sommerkoncert med Vestbo Trio
Tirsdag den 31. juli kl. 19.30

Vestbo Trio har de senere år markeret sig med deres karakteristiske bud på instrumental musik. Som noget særligt har Vestbo Trio skabt spændende instrumentalmusik, som ikke kun er for folk med det store jazzkørekort: Med charme, nerve og afslappet selvfølgelighed spiller Vestbo Trio instrumental musik, der går rent ind.

Vel mødt til en hyggelig aften med god musik, gode historier og masser af godt samvær med en trio i topform.

Der er gratis adgang til koncerten.


Geopark festivalen

Lumsås Kirke deltager i Geopark-festivalen med to arrangementer:

Lørdag den 4. august:

Pilgrimsvandring mellem Nykøbing Kirke og Lumsås Kirke.

Vi begynder turen med en andagt i Nykøbing Kirke kl. 16.30 og så vandrer vi ellers frimodigt afsted mod Lumsås.

Ruten er på ca. 12 kilometer og fører os af Vesterlyngvej mod Klint, hvor vi skrår ind gennem den pragtfulde Sonnerup Skov for siden at stige op ad åsen , hvor Lumsås Kirke skimtes i det fjerne.

Turen afsluttes med andagt i Lumsås Kirke, og siden indbyder Lumsås menighedsråd til lidt natmad i sognegården.

Den enkelte må selv aftale transport til Nykøbing og tilsvarende må de, som skal tilbage til Nykøbing efter endt vandring, selv træffe private aftaler herom.

Eneste krav til deltagelse er, at man kan gennemføre de 12 km. i et rimeligt tempo.

Deltagerbetaling kr. 30,-

Søndag den 5. august:

Geoparkgudstjeneste kl. 10.30.

Temaet for gudstjenesten er digteren L.C. Nielsen, som har skrevet en række af vore kendteste fædrelandssange, bl.a. ”Havet omkring Danmark”, og som ligger begravet på Lumsås Kirkegård.

Vi begynder i kirken og herefter går vi ud på kirkegården forbi hans gravsted, men vi synger én af hans sange og fortsætter så ind i præstegårdshaven, hvor resten af gudstjenesten finder sted under åben himmel.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.