Lumsås Kirke

Ud at gå med Lumsås’ glade vandrere

Har du lyst til frisk luft og en times vandretur ud i vort skønne område, så mød op onsdage, kl. 10. Har man lyst, er der efterfølgende en kop kaffe i sognegården. Mødestedet er bag Lumsås Gadekær på kirkens P-plads

 

Meddelelser LUMSÅS.

 Kirkeindsamling: Går til Koefods Skole. 

Menighedsrådsvalget den 17.9.2024:

Orienteringsaften om menighedsrådsvalget i Lumsås Sognegård 15.5.,kl.19.

 

 

Kirkekaffe:

16/6

 

 

Fra sognepræsten

Om ophævelse af bopælsforpligtigelsen i Odden Præstegård Jeg søgte i efteråret 2023 kirkeministeriet om ophævelse af bopælsforpligtigelsen i Odden Præstegård–den gælder frem til min pension i 2030. Menighedsrådene og provsten og biskoppen bakkede op om min ansøgning, og jeg fik et ja fra kirkeministeren i november 2023. Hvilket betyder, jeg pr. 1. marts 2024 bor på Vestre Havnevej 13A i Havnebyen. Mit kald og virke som sognepræst er uforandret,telefon og mail er den samme, og kontoret i Præstegården er til rådighed for samtaler. Hvad angår præsteboligen har Odden Menighedsråd planer om at leje den ud. Venlig Hilsen Kristian Massey Møller, sognepræst i Lumsås-Odden Pastorat

 

 Meddelelser fælles.

Kirkernes sorggruppe i Odsherred: Det kan være godt og livgivende at tale om sin sorg. Kontakt psykolog Anne Thomsen (20 16 48 86).

Samtalegruppe for pårørende til kronisk syge: På Nykøbing Bibliotek. Støttet af Trygfonden, gratis deltagelse. Kontakt Anne Diemer (28937741 – anne@paaroer.dk).

 

KIRKEBLADET

Kirkebladet for Lumsås og Odden og Højby sogne uddeles ikke mere – fra og med dette blad. I Lumsås lægges det i Lumsås Kirke og i Rema1000. På Odden lægges det i Brugsen, Biblioteket og Forsamlingshuset. Eller kan ses på www.lumsaaskirke.dk og www.oddenkirke.dk. Venlig Hilsen Lumsås Menighedsråd og Odden Menighedsråd 

 

 

Konfirmationsdatoer.

2025: 27.4 og 4.5    2026: 26.4 og 3.5    2027: 25.4 og 2.5   

2028: 30.4 og 7.5    2029 29.4 og 6.5     2030: 28.4 og 5.5

  

 

  

Sommerkoncert – Stille Hjerte Lumsås Kirke 1.8., kl. 19.00.

Koncert på keltisk harpe ved Trine Opsahl, som har spillet i flere kirker og i 2018 fik tildelt ROUNDGLASS MUSIC AWARD. Trine har gennem 25 år komponeret en lang række smukke, hjertegribende og levende musikstykker og har udgivet 6 albums. Den keltiske harpe kendes fra Irland, Skotland og Bretagne og er knyttet til den keltiske kulturtradition, der i inciterende lyd skaber både en livlig stemning nærvær og af vemodig tænksomhed

 

Sogneudflugt ved Lumsås sogn Onsdag, 21.8. 

Sogneudflugten går til Lolland – selve programmet annonceres i det næste kirkeblad.