Ud at gå med Lumsås’ glade vandrere

Har du lyst til frisk luft og en times vandretur ud i vort skønne område, så mød op mandage og onsdage, kl. 10. Har man lyst, er der efterfølgende en kop kaffe i sognegården. Mødestedet er bag Lumsås Gadekær på kirkens P-plads

 

Meddelelser LUMSÅS.

        

 

Meddelelser fælles.

Kirkernes sorggruppe i Odsherred: Det kan være godt og livgivende at tale om sin sorg. Kontakt psykolog Anne Thomsen (20 16 48 86).

Samtalegruppe for pårørende til kronisk syge: På Nykøbing Bibliotek. Støttet af Trygfonden, gratis deltagelse. Kontakt Anne Diemer (28937741 – anne@paaroer.dk).

 

Den gode aftensalme Lumsås Kirke, aftengudstjeneste 21.3, kl. 19.

Vi synger et lille udpluk af aftensalmer, som sognepræsten prædiker over.

 

Kirkefilm: Den store stilhed Lørdag 1.4, kl. 13 – 16,

Vig Bio. 29-årige Alma lever et stille liv i et katolsk kloster og skal aflægge sit nonne-løfte, da hendes storebror Erik vil have sin del af arven fra deres afdøde far. Alma hjemsøges af en hemmelighed, og har svært ved at mærke den Gud, som skulle frelse hende. Efter filmen bydes på kaffe og kage og herefter indleder sognepræst Sten Hartung en samtale om filmen. Betaling: 50 kr. for kaffe og kage.  Tilmelding: Odsherred Provsti, aas@km.dk, senest 30.3 2023

 

 

Lumsåscafeen i Sognegården  

 

 Lumsås Sognegård 4.4, kl. 14.

Hjælp! Jeg skal til Afrika! Ved Kim Højgaard Rasmussen, Udenlandsk Chef i Afrika. Foredraget er baseret på personlige og humoristiske anekdoter om særprægede, uventede og til tider risikable situationer under arbejde og rejser i Afrika, bl.a. under et militærkup i Mali i 2012.

 

 Fællesspisning i Lumsås Sognegård 6.4, kl. 17 

Fællesspisning til ihukommelse af Jesu sidste måltid. Pris 50 kr. for lam og tilbehør. Tilmelding Jette Greve, senest 1.4 på 20419206.

 

 TILLYKKE - tiden går

Odden Menighedsråd er vært ved en reception med kaffe/ the og kagebord i kirken - efter gudstjeneten søndag den 16.4 2023 kl. 11.30 – 13.00.

Kirkesanger Alice Ahlgren Sarp har 25-års jubilæum som kirkesanger i Odden kirke. Alice har været ansat i to omgange. Først fra 1992 til og med 1998, hvor hun, som daværende menighedsrådsformand Anna Rasmussen skrev, varetog ”kirkesangerstillingen i Odden kirke på en efter menighedsrådets vurdering fuldt tilfredsstillende måde”. Alice blev ansat igen den 2004, og har en del af årene også fungeret som regnskabsfører. Sidste år blev hendes stilling udvidet til også at omfatte Lumsås kirke. Selv udtaler Alice: ”Jeg er så glad og taknemmelig for mit arbejde som kirkesanger i Odden kirke. Der har alle årene været et godt samarbejde med menighedsrådet, præsterne og de øvrige medarbejdere, og jeg har oplevet stor opbakning fra menigheden både ved gudstjenesterne og ved de mange forskellige musikoplevelser de er blevet inviteret til i kirken ”. Alice ser tilbage med glæde på Willemoesdagen i 2008, 200-års mindedagen for søslaget ved Sjællands Odde, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Prins Henrik deltog. Samt på sommerkoncerter, med bl.a. Stig Rossen, Maria Carmen Koppel, duoen Hush og gruppen Basix. Og på kirkekoret, ledt af daværende organist Jesper Aggeboe, som afholdt koncerter og havde musikalske indslag i gudstjenesten. Ved bl.a. kirkemusikfestivalen i 2013, med norske salmer og kor-svar i skrevet af gospel-korleder Tore Aars. To år senere en engelske gudstjeneste, hvor nu afdøde organist Birgit Marcussen ledte koret. Og på koncerten ved kirkemusikfestivalen i 2021, med kirkens kendte og dygtige organist Flemming Dreisig og trompetisterne Ketil Christensen og Lars Ole Schmidt. Samt et særligt samarbejde med lokale Mac og afdøde Nick Gaunaa og Svend Aage Mortensen i 2016. Alice ser frem til flere gode år i det nyistandsatte kirkerum i Odden kirke og i Lumsås kirke og påpeger, at hun holder af søndagens gudstjeneste. Som det faste holdepunkt i et fortravlet liv, hvor vi mødes om evangeliet og synger salmer. Samt, at hun holder af at dele de største glæder ved bryllup, dåb og konfirmation, og også være deltagende i den største sorg, det er, når man mister et elsket menneske. Menighedsrådene og personalet i de to kirker ønsker Alice tillykke med jubilæet i Odden Kirke. Hun har den sjældne og særegne gave, at hun med ildhu og hjerte brænder for at synge – smukt og med inderlig gejst. 

 

 

Om krøllede typer og originaler Lumsås Sognegård 27.4, kl. 19.

Den kendte og folkelige tv-journalist Kurt Leth, fra Kaffe med Kurt og Kurt kom forbi, holder sit spændende og levende foredrag om almindelige menneskers ualmindelige historier. Der serveres kaffe og brød.

 

 Provstiets pilgrimsvandringer 2023.

I 2023 bliver der mulighed for at lære kirker, landskab og medvandrere at kende på 11 pilgrimsvandringer mellem Odsherreds kirker. Alle vandringer udgår fra en af Odsherreds kirker den 3. lørdag i måneden kl.10 fra januar til og med november. I forbindelse med udsendelsesandagten præsenteres ruten og vandringens rammer.

Alle vandringer ender med modtagelsesandagt og et let måltid i en nabokirke.

 

15.4, kl. 10. Vandring fra Nykøbing kirke til Rørvig kirke, 8 km, tovholder Flemming Petersen, 20467339.

20.5. kl.10 Vandring fra Nr. Asmindrup kirke til Egebjerg kirke, 10 km, tovholder Ann Skov Sørensen, 26135939.

17.6. kl.10 Vandring fra Egebjerg kirke til Vig kirke, 10 km, tovholder Frede Hansen, 52378220.

15.7. kl.10 Vandring fra Vig kirke til Grevinge kirke, 12 km, tovholder John Witzel, 30131589.

 

 

Onsdag 2.8, kl. 19 Sommerkoncert i Lumaåa Kirke.

Til en livlig og inciterende sommerkoncert med fællessang, klassiske og rytmiske danske sommersange, kærlighedssange, samt Ave Maria og klassisk kirkemusik. Ført an af mezzosopranen Trine Kaldråstøyl, sammen med pianisten Vagn Sørensen og bassisten Andreas Kristensen. Henholdsvis uddannet fra Firenze Musikkonservatorium, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium.