Fra vugge til grav

 
Dåb

Dåben ligger i højmessen om søndagen – i menighedens fællesskab. Dog fastlæg-ges der i Lumsås-Odden Pastorat på skift lørdagsdåb – hver 4. måned, i alt 3 gange årligt.

Alle, som bor i Lumsås Sogn, kan få sit barn døbt i Lumsås Kirke. Er man udensogns bør man lade sit barn døbe i det sogn, man er hjemmeboende i, men har man en særlig tilknytning til Lumsås sogn og Lumsås Kirke, kan man efter en samtale herom få sit barn døbt på udvalgte datoer.

Voksendåb foretages også i Lumsås kirke efter dåbsoplæring. Der ringes i god tid til sognepræsten for at bestille tid til dåb og tid til dåbssamtale.

Kontakt Lumsås sognepræst Kristian Massey Møller, Præstestræde 7, Overby, 4583 Sj. Odde– tlf. 59 32 62 96. E-mail: krmm@km.dk

 
Konfirmation

Alle, som bor i Lumsås Sogn, eller som har tilknytning hertil, og som er døbt og følger et konfirmandhold, kan blive konfirmeret.

Kontakt Lumsås sognepræst Kristian Massey Møller, Præstestræde 7, Overby, 4583 Sj. Odde– tlf. 59 32 62 96. E-mail: krmm@km.dk

 
Vielse/Velsignelse

Alle, der bor i Lumsås sogn, eller som har tilknytning hertil, kan blive viet i kirken.

Hvis et brudepar ingen tilknytning har, kan parret efter samtale og begrundet ønske, og hvis det er praktisk muligt, betale for en vielse/velsignelse.

Der tages kontakt til sognepræsten for at reservere tid til vielse og samtale. Tidligst 4 måneder før vielsen laves en prøvelsesattest på kommunekontoret i parrets bopælskommune. Husk prøvelsesattest og dåbsattest/skilsmissepapirer til samtalen.

Kirkepyntning aftales med graveren.

Kontakt Lumsås sognepræst Kristian Massey Møller, Præstestræde 7, Overby, 4583 Sj. Odde– tlf. 59 32 62 96. E-mail: krmm@km.dk

 

 
Begravelse/Bisættelse

Beboere i Lumsås sogn og medlemmer af folkekirken betaler 0,- kroner for erhvervelse af gravsted på Lumsås kirkegård.

Da vi ønsker at se kirkegården velholdt, kan man i stedet for selv at renholde sit gravsted få kirkegårdens medarbejdere til at renholde et gravsted, lægge gran på til jul og evt. plante sommerblomster.