Kontakt

Sognepræst
Kristian Massey Møller
Præstestræde 7, Overby, 4583 Sjællands Odde.
Træffes bedst tirsdag - fredag formiddag. (Mandag fridag.)

Tlf. 59 32 62 96/krmm@km.dk


Præstesekretær
Birgitte Skovsted (attester, navneændring m.m.)
Telefon: +45 32 84 40 23
Træffetid: Hverdage 9-13
bgr@km.dk

Graver
Elinor Langelund
Træffes tirsdag-fredag
graverlumsaaskirke@gmail.com

+45 59 31 18 78