Gudstjenester

September
1. september kl. 10.30: Sten Hartung (kirkekaffe)
8. september kl. 10.30: Sten Hartung
15. september kl. 9: Sten Hartung¨
22. september kl. 9: Karin Kirk Wandall
29. september kl. 14: Sten Hartung (Høstgudstjeneste/kirkekaffe med æblekage)