Gudstjenester

April
7. april kl. 10.30: Sten Hartung (Mariæ Bebudelse)
14. april kl. 10.30: Sten Hartung (Palmesøndag – kirkekaffe)
18. april kl. 17: Sten Hartung (Skærtorsdag – fællesspisning efter messen)
19. april kl. 9: Caroline Thisted (Langfredag)
21. april kl. 10.30: Sten Hartung (Påskedag – Herrens opstandelse)
22. april kl. 9: Sten Hartung (2. påskedag)
28. april kl. 10.30: Sten Hartung (konfirmationshøjmesse)

Maj
5. maj kl. 10.30: Sten Hartung (Danmarks befrielse)
12. maj: Henviser til Nykøbing Kirke kl. 9.30 ved Sten Hartung
17. maj kl. 10.30: Sten Hartung (Store Bededag, varme hveder i sognegården efter messen)
19. maj kl. 9: Karin Bundgaard Nielsen
26. maj kl. 10.30: Sten Hartung
30. maj kl. 10.30: Sten Hartung (Kristi Himmelfartsdag)

Juni
2. juni kl. 9: Sten Hartung
9. juni kl. 10.30: Sten Hartung (Pinsehøjmesse)
10. juni: Henviser til Nykøbing Kirke kl. 10.30 ved Caroline Thisted (2. Pinsedag)
15. juni kl. 15: Sten Hartung (Valdemarsdag – Dannebrogs 800 års jubilæum)
16. juni kl. 10.30: Sten Hartung (Trinitatis søndag)
23. juni kl. 17.30: Sten Hartung (Sankt Hans aften – musikgudstjeneste)
30. juni kl. 10.30: Sten Hartung (kirkekaffe)