Hvordan gør man?


Fødsel

Fødsler på sygehus indberettes automatisk. Hjemmefødsler anmeldes af jordemoderen til sognepræsten i bopælssognet. Ugifte forældre skal aflevere omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk, når de har modtaget brev fra sognet.

Dåb

Aftales med den præst, der skal foretage dåben.

Navngivning

Skal ske via borger.dk senest 6 måneder efter barnets fødsel. Hvis der finder dåb sted inden 6 måneder efter barnets fødsel, vil navngivningen normalt falde sammen med dåben.

Navneændring

Ansøgning om navneændring sker via borger.dk

Vielse

Aftales med den præst, der skal foretage vielsen. Før vielsen skal der Foreligge en prøvelsesattest, som udstedes af ens bopælskommune.

Dødsfald

Anmeldes hurtigst muligt via borger.dk, evt. med hjælp fra en bedemand. Begravelse/bisættelse Aftales med den præst, som skal foretage handlingen.